Sąd Najwyższy potwierdza prawo poszkodowanego do kosztów opieki sprawowanej przez osoby najbliższe

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2020 r. o sygnaturze III CPZ 31/19, poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej przez osoby bliskie. W związku z występującym w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżnościami, dotyczącymi roszczeń z … Czytaj dalej